Dec 30, 2009

Duar ( Various Artist ) by tanvir tareq - Bangla Song - Bangla Latest Song


01-Bhalobashre - Mila & Kona

02-Dukkho Madol - Tanvir

03-Jani Na - Shahid(Durbin)

04-Duar - Tanvir

05-Brishti Bilashi Maye - Partho Borua

06-Tumi Amar - Tanvir

07-Brishti Bole Del - Tanvir

08-Tor Kheyale - Mila

09-Shokhi - Tanvir

10-Odhora - Khallid

11-Mon Dole - Shahid (Durbin)

12-Kotota Dibe Shantona - Subir Nondi & Fahmida Nabi

13-Priyo Bornomala - Tanvir